หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฏหมาย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ
ชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายประจำเขต 3 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์เขต3 ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา
ปศุสัตว์อำเภอหนองบุญมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองบุญมาก เจ้าหน้าที่ทหาร เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่ฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์เถื่อนตาม
พรบ.ฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2535 พรบ.โรคระบาดสัตว์ พศ. 2558 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พบผู้กระทำผิด จำนวน 3 ราย พร้อมยึดของกลางทั้งหมด
ส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป ณ ตลาดหนองหัวแรด ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
จับเนื้อเถื่อน
จับเนื้อเถื่อน
จับเนื้อเถื่อน
จับเนื้อเถื่อน
จับเนื้อเถื่อน
จับเนื้อเถื่อน
จับเนื้อเถื่อน
จับเนื้อเถื่อน
จับเนื้อเถื่อน
จับเนื้อเถื่อน
จับเนื้อเถื่อน
จับเนื้อเถื่อน
กลับหน้าแรก