หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมตรวจฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม กับทางกรมปศุสัตว์
และสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ในฟาร์มสุกรจำนวน 5 ฟาร์ม ในพื้นที่ ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
ตรวจแนะนำ
ตรวจแนะนำ
ตรวจแนะนำ
ตรวจแนะนำ
กลับหน้าแรก