หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายวสันต์ ทิพทวี สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เข้าตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มไก่ประกันราคาของบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ฟาร์ม
ในเขตอำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559
ตรวจมาตรฐาน
ตรวจมาตรฐาน
ตรวจมาตรฐาน
ตรวจมาตรฐาน
กลับหน้าแรก