หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากนายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการ
กลั่นกรองการขอตั้งโรงฆ่าสัตว์ ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทน นพ.สสจ.,อุตสาหกรรมจังหวัด. ,โยธาธิการจังหวัด. ,
ผอ.ทสจ.,นอภ.ครบุรี,นายก อบต.แชะ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกันออกตรวจโรงฆ่าสุกร ของนางไพเราะ สอนสำโรง
ที่ตั้ง 118 ม.8 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยโรงฆ่าสุกรแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์เอกชนแห่งแรกของอำเภอครบุรี
ผลการตรวจสอบพบว่าดำเนินการสร้าง ได้มาตรฐานผ่านหลักเกณฑ์ ตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการจะได้รวบรวม
เอกสารต่างๆเพื่อนำเสนอทางจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตุตั้งโรงฆ่าสัตว์ (ฆจส.2)ต่อไป เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก