หัวเว็บ
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงไก่(ตรวจตามข้อร้องเรียน)ที่ฟาร์มไก่พันธุ์บริษัท เบทาโกรฟาร์มมิ่ง จำกัด
ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้คำแนะนำแก่ฟาร์มในการดำเนินการต่างๆให้ดีขึ้น โดยมีนายมาโนชญ์ วงศ์แวว
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศอ.ปากช่อง และนายชยพล สาระสมบัติ จพง.สัตวบาลชำนาญงาน
ร่วมให้การต้อนรับและเข้าตรวจติดตามในพื้นที่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
กลับหน้าแรก