หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย สนธิกำลังร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา นิติกรประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 หัวหน้าชุดประสานงานพื้นที่อำเภอโนนไทยจากกรมทหารราบที่ 23
นำโดย ร.ท. ทรงยุทธ โสภาชัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนไทย ร่วมดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558
พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2535 ในพื้นที่ อ.โนนไทย โดยเข้าตรวจสอบที่เขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตลาดสด เทศบาลตำบลโนนไทย
และโรงฆ่าสัตว์เถื่อนของผู้ประกอบการจำนวนรวม 7 ราย พบผู้กระทำความผิด 2 ราย โดยแจ้งข้อหาตามฐานความผิด มาตรา 11, 15 และ 26
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 พร้อมของกลาง(ซากสุกร,ไส้กรอก ,กะทะ, เขียงและมีดชำแหละ)
นำส่งพนักงานสอบสวน สภ. โนนไทย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
กลับหน้าแรก