หัวเว็บ
นายสมนึก ชำนาญกูล ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยทีมงาน ออกตรวจสุขภาพโค-กระบือ ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
โดยทำการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ ตรวจท้อง ล้างมดลูก และฝังไมโครชิป ทำทะเบียนประวัติ ทั้งนี้มีโคจำนวน 35 ตัว และกระบือ 15 ตัว ใน พื้นที่
ต.นากลาง,มะเกลือเก่า และมะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559
microchip
microchip
microchip
microchip
กลับหน้าแรก