หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว โดย นายอนุรักษ์ อร่ามเรือง ปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่์ ร่วมกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขภายในทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ตำบลคลองไผ่
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก