หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเลี้ยงไก่โคราชและการเลี้ยงแพะ
ตามโครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
กลับหน้าแรก