หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ อำเภอประทาย จัดฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นท้องที่อาสาปศุสัตว์
และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว๋ในพื้นที่ตำบลนางรำ เรื่องโรคและการป้องกันโรคปากและเท้าเปือยในโค กระบือ พร้อมทั้งได้มอบวัคซินป้องกันโรค เพื่อนำไปฉีด
ให้โค-กระบือ ในหม่บ้าน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน
กลับหน้าแรก