หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิมาย ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา(ด่านบันไดม้า) และเจ้าหน้าที่ อปพร.ตั้งจุดตรวจสัตว์ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ และพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ควบคุมการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่หมู่ที่ 18 ต.นิคม อ.พ มาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
กลับหน้าแรก