หัวเว็บ
นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และ นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ที่บ้านใหม่นารี ต.กำปัง อ.โนนไทย และ บ้านสระแจง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
โดยมีนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย และนายอนุรักษ์ สังขรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ นำเข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559
เยียมเยียน
เยียมเยียน
เยียมเยียน
เยียมเยียน
เยียมเยียน
เยียมเยียน
กลับหน้าแรก