หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย แนะนำการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2559
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
กลับหน้าแรก