หัวเว็บ
นายมนตรี บริบูรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยาง ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ
นายภูมินทร์ ทะขุ่ย บ้านเมืองจาก ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง.ในการนี้ทางสำนักงานฯได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมฉีดยาถ่ายพยาธิ
ให้กับกระบือ และได้มอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก