หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยนายธำรง เทศน้อย สัตวแพทย์ชำนาญงาน และนายโชคอนันต์ จำรัสประเสริฐ
ออกติดตามสอบสวนและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมทั้งฉีดวัคชีน แจกวัคชีนและยาฆ่าเชื้อให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพื้นที่
ต.พุดซา ต.พลกรัง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
สอบสวนโรค
สอบสวนโรค
สอบสวนโรค
สอบสวนโรค
สอบสวนโรค
สอบสวนโรค
กลับหน้าแรก