หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการทำหมันสุนัข ที่วัดสัมปัตตะวนาราม ต.โคกกรวด อ.เมือง
จ.นครราชสีมา โดยมีพระอาจารย์หลวงพ่อ นายแพทย์ทองถม คอยอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ทำหมันสุนัข
ทำหมันสุนัข
ทำหมันสุนัข
ทำหมันสุนัข
กลับหน้าแรก