หัวเว็บ
นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยม แนะนำพร้อมมอบยาฆ่าเชื้อโรค ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตำบลพลกรัง อ.เมือง นำทีมงานพ่นยาฆ่าเชื้อในศูนย์รับน้ำนมดิบ ฟาร์มโคนม โรงฆ่าสุกร อ.เมือง สนามชนไก่ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อพ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
กลับหน้าแรก