หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) อุดหนุนเงินค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ฟาร์ม สุกร 2 แห่ง ได้แก่ฟาร์มบริษัทฟาร์ม เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด อ.ปากช่อง และฟาร์มทองอุไรฟาร์ม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โดยโครงการดังกล่าวกรมปศุสัตว์
จะอุดหนุนเงินในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ในอัตราสุกรขุนตัวละ 500 บาท(แต่ไม่เกิน50% ของค่าก่อสร้าง)แต่ไม่เกิน 1,400ตัว หรือ
ไม่เกิน 700,000บาท ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
Mou
Mou
Mou
Mou
Mou
Mou
Mou
Mou
กลับหน้าแรก