หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน" จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่เทศบาล/อบต.ทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษา
และผู้ประกอบการผลิตนมทุกแห่ง รวม 400 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
กลับหน้าแรก