หัวเว็บ
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจสอบปัญหานมโรงเรียน ที่โรงเรียนกุลโน อ.พิมาย และ
เดินทางไปตรวจสอบโรงงานแปรรูปนมของ มทส. ,โรงเรียนหนองรังกา อ.เมือง และ สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
กลับหน้าแรก