หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากท่าน อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร
"การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี(GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สำหรับผู้ประกอบการ" ที่โรงแรมเดอะวินเทจโฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
มีผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเข้ารับการฝึกอบรมจากทั่วประเทศ จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
เปิดการสัมมนา
เปิดการสัมมนา
เปิดการสัมมนา
เปิดการสัมมนา
กลับหน้าแรก