หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจเก็บตัวอย่างน้ำนม ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ลงพื้นที่ตรวจนับสต็อกนมโรงเรียน(นม UHT) ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนครั้งที่2/2559 จำนวน 5 แห่ง
คือสหกรณ์โคนมปากช่อง (2แห่ง),มทส.,บริษัทแมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จก. และ สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
ตรวจนมโรงเรียน
ตรวจนมโรงเรียน
ตรวจนมโรงเรียน
ตรวจนมโรงเรียน
ตรวจนมโรงเรียน
ตรวจนมโรงเรียน
กลับหน้าแรก