หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบสต๊อกนมโรงเรียน
โดยมีการวัดปริมาณน้ำนมพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างนม UHT เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมปากช่อง
บ.แมรี่แอนด์แดรี่ จำกัด บ.คันทรี่เฟรชแดรี่ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
กลับหน้าแรก