หัวเว็บ
นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 เป็นประธานประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
ณ ห้องประชุมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปดังกล่าว
เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนโคกเพชรสระมโนราห์ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา และ
โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร โรงเรียนบ้านพุปลาไหล โรงเรียนบ้านปลายดาบ ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย และในช่วงบ่ายได้ไปตรวจเยี่ยม
โรงเรียนบ้านคลองยาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมบริษัท คันทรีเฟรช จำกัด อำเภอปากช่อง โดยการตรวจติดตามในครั้งนี้ มีนายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 ,นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่จากสนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอทั้ง3อำเภอร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
ตรวจติดตามนมโรงเรียน
ตรวจติดตามนมโรงเรียน
ตรวจติดตามนมโรงเรียน
ตรวจติดตามนมโรงเรียน
ตรวจติดตามนมโรงเรียน
ตรวจติดตามนมโรงเรียน
ตรวจติดตามนมโรงเรียน
ตรวจนมโรงเรียน
กลับหน้าแรก