หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ เข้าดำเนินการสอบสวนโรคระบาด พร้อมเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการให้การรักษาสัตว์ที่ป่วย
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามพื้นคอกและจุดเสี่ยง พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสัตว์เลี้ยงและมอบยาฆ่าเชื้อแก่เจ้าของสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียงจุดเกิดโรค
ที่บ้านโนนตาลใหญ่ ม.8 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
กลับหน้าแรก