หัวเว็บ
นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอครบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อให้เข้าถึงการบริการสำหรับประชาชน , แจกเวชภัณฑ์น้ำยาเชื้อในคอกปศุสัตว์ ,แจกเอกสารในการเลี้ยงสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การดูแลจัดการฟาร์ม แผ่นผับการแนะนำการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง
ณ สวนสุขภาพบ่อหุบ หมู่ที่ 4 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
กลับหน้าแรก