หัวเว็บ
นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอครบุรี มอบหมายให้นายสายัณห์ ชาเวียง สัตวแพทย์ชำนาญงานพร้อมด้วยนายณัฐพล นากุดนอก ปศุสัตว์ตำบล
ปฎิบัติงานตามโครงการมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกโดยเก็บตัวอย่างเจาะเลือดเก็บซีรัมและCoacal swab ในเป็ดไล่ทุ่ง ในพื้นที่ตำบลครบรี
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
เก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่าง
กลับหน้าแรก