หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนา เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ที่บ้านหนองสะแกงาม ม.15 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา ซึ่ง อ.คง ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการในระดับจังหวัด จำนวน 39 กลุ่ม เกษตรกร 347 ราย ดำเนินการแล้วดังนี้ -สร้างคอกโค-กระบือ ตามโครงการเพื่อเป็นต้นแบบ - จัดทำแปลงหญ้าและระบบน้ำต้นแบบ -มีบ่อน้ำในฟาร์ม -มีบ่อน้ำให้กระบือลง เล่นน้ำและนอนปลัก - ในคอกมีซองบังคับสัตว์ ขนาด 1 ตัว - มีมุ้งตาข่ายกันยุงและแมลง คลุมรอบคอกสัตว์ -มีพ่อพันธุ์กระบือ (ได้จาก โครงการอนุรักษ์ฯกระบือ)อายุ4ปี ปัจจุบันพ่อพันธุ์กระบือดังกล่าวสามารถทำรายได้วันละ 1,200 บาท โดยการรับจ้างไถเบิกร่องไร่อ้อย อย่างต่ำวันละ10ไร่ๆละ 120 บาท
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
กลับหน้าแรก