หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำทีมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ร่วมกับฝ่ายปกครองและท้องถิ่น ออกปฎิบัติงานควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ในพื้นที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตามมาตรการและข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้โรคระบาดนี้สงบต่อไป เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
กลับหน้าแรก