หัวเว็บ
นายไทยบุญ จงจิตสถิตมั่น ปศุสัตว์อำเภอจักราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย พร้อมทั้งเจาะเลือดในโค-กระบือ ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
บริการฉีดวัคซีน
บริการฉีดวัคซีน
บริการฉีดวัคซีน
บริการฉีดวัคซีน
บริการฉีดวัคซีน
บริการฉีดวัคซีน
กลับหน้าแรก