หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช จ.นครราชสีมาโดยนายเฉลิมชัย วงศกรโกศล สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วยนายสาโรช วัชรธีรพงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล
ออกร่วมปฎิบัติงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ที่ 4 บ้านโนนพะไล ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จ.นครราชสีมา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
สุนัข แมว จำนวน 127 ตัว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก