หัวเว็บ
นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เปิดการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์โคนม พิมายเพื่อปรับปรุงฟาร์มให้ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม
พร้อมเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ1/2560 มอบวัคซีน ยาฆ่าเชื้อโรค แก่เกษตรกร ตรวจเยี่ยมจุดตรวจสัตว์&พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
ณ สหกรณ์โคนมพิมายจำกัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
fmd
กลับหน้าแรก