หัวเว็บ
น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบใบรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์สำหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์เนื้อ จำนวน 9 ฟาร์ม
และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ จำนวน 1 แห่ง ของบริษัทCPF (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีปศุสัตว์เขต3
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และผู้บริหารบริษัท CPF ร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ CPFสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
กลับหน้าแรก