หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ถวายสักการะ
และลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร
ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
ถวายสักการะ
ถวายสักการะ
ถวายสักการะ
ถวายสักการะ
ถวายสักการะ
ถวายสักการะ
ถวายสักการะ
ถวายสักการะ
ถวายสักการะ
ถวายสักการะ
ถวายสักการะ
กลับหน้าแรก