หัวเว็บ
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้ากลุ่ม และปศุสัตวอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
กลับหน้าแรก