หัวเว็บ
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนลำตะคอง แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี
มอบโคตามโครงการธนาคารโค -กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 19 ตัว พร้อมบัตรประจำตัวสัตว์ แก่เกษตรกร จำนวน 19 ราย
ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย
กลับหน้าแรก