หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด โดย นายศักดิ์ศรี มากศิริ ปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด และเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 ณ เทศบาลตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มีประชาชนได้นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีน
จำนวน 336 ตัว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก