หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายปิยวรรษ เจริญผล ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง เป็นตัวแทน ร่วมกับพันตรีเสนีย์ กุลนอก
นายทหารประชาสัมพันธ์กองพลพัฒนาที่ 2 พร้อมตัวแทนสาธารณสุขจังหวัด ,เกษตรจังหวัด ,สหกรณ์จังหวัด,ประมงจังหวัด , สปพ นครราชสีมา เขต 7
ร่วมตรวจประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณฯ โรงเรียนพิกุลทอง ตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวง โรงเรียนบ้านประโดก
ตำบลหนองหลัก และโรงเรียนบ้านหนองหลัก ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
โครงการฯหลวงพ่อคูณ
โครงการฯหลวงพ่อคูณ
โครงการฯหลวงพ่อคูณ
โครงการฯหลวงพ่อคูณ
โครงการฯหลวงพ่อคูณ
โครงการฯหลวงพ่อคูณ
กลับหน้าแรก