หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ตลอดจนนำไข่ไก่มาจำหน่ายในราคาถูก โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
กลับหน้าแรก