หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แจกท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ แก่เกษตรกร
โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนพิกุลทอง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
กลับหน้าแรก