หัวเว็บ
นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน บัลลังก์เมืองวัวสวย ควายพันธุ์ดี เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง "บัลลังก์โมเดล "
เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตร แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดคลินิกปศุสัตว์
พร้อมนำพันธุ์วัวมาแสดง โดยเฉพาะลูกวัวที่เกิดจาก แม่ วัวธคก. ผสมกับน้ำเชื้อพันธุ์แองกัส ซึ่งลูกที่คลอดออกมาจะเลี้ยงง่าย โตเร็ว นอกจากนี้ยังมีการสาธิต
การสอดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่วัว สร้างความสนใจให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก
ณ บ้านกุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิก
คลินิกเกษตร
คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก
กลับหน้าแรก