หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4/2559 โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน
โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้จัดคลินิกปศุสัตว์ ฉีดวัคซีน ผ่าตัด ทำหมันสุนัข-แมว แจกเวชภัณฑ์ จัดนิทรรศการ แจกท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์
ให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองตาด ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
กลับหน้าแรก