หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนคราชสีมา และนักศึกษาฝึกงาน ออกให้บริการตรวจท้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ และฝังไมโครชิพ ให้กับกระบือของเกษตรกร ในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
สุขภาพสัตว์
สุขภาพสัตว์
สุขภาพสัตว์
สุขภาพสัตว์
สุขภาพสัตว์
กลับหน้าแรก