หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบกระบือ 29 ตัว เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้กับเกษตรกรตำบลวังยายทอง.ม.1,4 และ 5 จำนวน 29 ราย โดยมีนายวุฒิพงศ์ โมงขุนทด ปลัดอำเภอได้รับมอบหมายจากนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอเทพารักษ์ ให้มาเป็นประธานในพิธี มีนายชาญชัย ศรีวิพัฒน์ สจ.เขตพื้นที่อ.เทพารักษ์ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ วัฒนธรรมอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ วัดบ้านวังยายทอง ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก