หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประกอบด้วย -พิธีสงฆ์
- ยืนสงบนิ่ง89 วินาที -กล่าวถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช -ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี -มอบโค 27 ตัว ให้เกษตรกร 27ราย
ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ ณ บริเวณวัดบ้านวังยายทอง ม.4 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก