หัวเว็บ
นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ จำนวน 79 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นโค-กระบือที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ร่วมกับ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) , คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) , สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาสวิหาร ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ
ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะเดินทางมามอบโค-กระบือ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเทพารักษ์
,ปศุสัตว์จังหวัด,ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริฯ กรมปศุสัตว์,ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ,สมาชิกสภาจังหวัด
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก