หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จัดพิธีมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 30 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก
กรมปศุสัตว์ มอบให้เกษตรกร 30 ราย ยืมเพื่อการผลิต โดยมีนางณิชาภัทร ชามขุนทำ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอมาเป็นประธานในพิธี มี สจ.ชาญชัย ศรีวิพัฒน์ สัสดีอำเภอ ครู กศน. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นมาร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ วัดวังยายทอง หมู่ที่ 4 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก