หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบกระบือ ซึ่งได้รับสนับสนุนกระบือเมีย จากกรมปศุสัตว์ จำนวน 20 ตัว ให้แก่เกษตรกร
ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายทวีศิลป์ เสนามา ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธี
มีหัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ สัสดีอำเภอ ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ หัวหน้าชุดประสานงานประจำอำเภอ ผจก.ธกส. ผู้แทนตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ วัดกุดสระแก้ว ม.3 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก