หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน จัดพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ให้กับเกษตรกร จำนวน 54 ราย ซึ่งได้รับสนับสนุนโคเพศเมียจากกรมปศุสัตว์ 54 ตัว โดยนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธี
มีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมชิกอบต.หัวหน้าชุดประสานงานประจำอำเภอร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา ม.5 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก