หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน โดยนายสมนึก ชำนาญกูล ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยทีมงาน จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 30 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ มอบให้เกษตรกร จำนวน 30 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ณ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา ม.20 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก